Kinderopvangtoeslag

Meer informatie?

Wij nodigen u graag uit voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding.

Kinderopvangtoeslag

De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt voor de financiering is dat kinderopvang een zaak is van ouders en overheid. Ouders die werken of studeren en dit combineren met de zorg voor kinderen, krijgen kinderopvangtoeslag van de overheid. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen waarvoor u opvang heeft.

Bij de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over de kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag in 2016

Vanaf 1 januari 2016 ontvangen werkende ouders voor elk kind een hogere kinderopvangtoeslag dan in 2015. De hoogte van de stijging is afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van een gezin.

Toeslagpercentages

Belangrijkste reden waarom de kinderopvangtoeslag hoger wordt en werkende ouders dus netto minder betalen voor de kinderopvang is de stijging van de kinderopvangtoeslagpercentages. Voor het eerste en tweede kind wordt het toeslagpercentage voor alle ouders verhoogd met 5,8 procent. Hierbij zijn de allerhoogste toeslagpercentages gemaximeerd op respectievelijk 93% en 94%.

Maximaal te vergoeden uurtarieven

Het maximumuurtarief voor de dagopvang waarop de toeslagpercentages gelden, wordt verhoogd van €6,84 naar €6,89. Het maximumuurtarief voor de buitenschoolse opvang waarop de toeslagpercentages gelden, wordt verhoogd van €6,38 naar €6,42. De verhogingen van de maximumuurtarieven hebben als positief gevolg dat ouders over een groter gedeelte van hun rekening kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen.

Verhoging inkomensklassen

De inkomensklassen in de kinderopvangtoeslagtabel worden verhoogd met 1,44%. Dit kan een voordeel voor ouders opleveren. Wanneer u bijvoorbeeld hetzelfde verdient in 2016 als in 2015, komt u mogelijk terecht in een lagere inkomensklasse, waardoor u recht heeft op meer kinderopvangtoeslag.

Wat betekent de verhoging kinderopvangtoeslag specifiek voor u?

Het concrete netto voordeel, voor u als ouder, is o.a. afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van uw gezin en het aantal uren kinderopvang dat u afneemt.