Pedagogischbeleid

Meer informatie?

Wij nodigen u graag uit voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding.

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid van ’t Speeltreintje is uniek en omarmt de meest waardevolle inzichten en principes van de beste pedagogen. Om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van uw kind, staan we stil bij de verschillende ontwikkelingsfases die ieder kind doorloopt. Onze medewerkers krijgen handvatten aangereikt om elk ontwikkelgebied te stimuleren.

Kenmerken van ons pedagogisch beleid

“Het bieden van veiligheid, geborgenheid en duidelijke structuur”
Naast een goede verzorging van de kinderen creëren wij een klimaat waarbinnen de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij bieden kinderen structuur in de vorm van een dagprogramma en groepsregels. Hierdoor weten kinderen waar ze aan toe zijn en kunnen zich daardoor veilig en geborgen voelen. Een sfeer van warmte en geborgenheid zorgt ervoor dat kinderen zich veilig en op hun gemak voelen. Wij gaan uit van het eigen tempo van het kind, gebaseerd op respect voor de eigenheid van het kind.

“Rekening houden met elkaar”
Voor een goede verzorging en begeleiding van de kinderen is het belangrijk om, daar waar mogelijk, af te stemmen op de thuissituatie. Een goede persoonlijke communicatie over veranderingen in het dagritme van uw kind is hierbij essentieel. Door te werken met verticale groepen wordt de thuissituatie nagestreefd en kunnen de jongste kinderen iets van de oudere kinderen leren en kunnen de oudere kinderen op een lieve, verantwoordelijke manier leren omgaan met de jongste kinderen.

“Wereld om hen heen”
Kinderen worden geleidelijk aan bewust gemaakt van de wereld om zich heen. Aan de hand van thema’s, zoals jaargetijden en feestdagen, wordt op een speelse manier hun nieuwsgierigheid gewekt en worden ze bewust gemaakt van hun omgeving. Ook worden activiteiten aangeboden die aansluiten op de ontwikkelingsfase van het kind.

Wat betekent ons pedagogisch beleid in de praktijk?

Een aantal voorbeelden

  • Huiselijke inrichting, voor vertrouwen en rust
  • Vast dagritme, zodat uw kind weet waar hij/zij aan toe is
  • Dagelijks naar buiten, voor verkenning van de omgeving en opdoen van indrukken
  • Vaste medewerkers op de groepen, waardoor veilig en geborgen
  • Groot aanbod van speelgoed en activiteiten, waardoor passend bij elke ontwikkelingsfase
  • Dagelijks verse groente en fruit, voor het ontwikkelen van een gezond eetpatroon
  • Jaarlijkse themaweek en week van de pedagogiek met een centraal onderwerp