Kinderdagverblijf

Meer informatie?

Wij nodigen u graag uit voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding.

Kinderdagverblijf

Ons kinderdagverblijf is een heerlijke plek voor kinderen, van 6 weken tot 4 jaar oud. Kinderen krijgen professionele, liefdevolle zorg en aandacht en leren hoe zij samen kunnen spelen, ontdekken en ook rekening houden met elkaar.

Groepen
Kinderen worden opgevangen in een verticale groep (kinderen tussen 0 en 4 jaar) of horizontale groep (alleen baby’s, dreumesen of peuters).

Inrichting
Het kinderdagverblijf is kindvriendelijk en overzichtelijk ingericht. Kinderen worden naar leeftijdsgroep gestimuleerd door de inrichting van de ruimte en het aanbod van speelmateriaal. Ons kinderdagverblijf beschikt over een eigen buitenruimte. Want als het even kan, dan wordt er lekker buiten gespeeld.

Pedagogiek
De eerste levensjaren zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. In ons pedagogisch beleids- en werkplan staat beschreven hoe ‘t Speeltreintje in samenspraak met de ouders,  kindvriendelijke omstandigheden en de beste begeleiding biedt. Meer informatie leest u bij het onderdeel Kwaliteit op onze website.

Communicatie
Naast het contact met de pedagogisch medewerkers op de locatie, zijn wij met u in contact via ouderavonden, oudergesprekken en de oudercommissie van de locatie. Wij spreken u persoonlijk over het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind, en houden u op de hoogte over activiteiten, nieuws, inhoudelijke thema’s en stemmen verwachtingen met elkaar af.

Een dag bij ons
Op het kinderdagverblijf werken we met een vaste dagindeling, omdat een vertrouwd dagritme jonge kinderen houvast geeft. Er zijn vaste momenten om te eten, slapen en waarop de tijd wordt genomen gericht met de kinderen een activiteit te doen. Baby’s op het kinderdagverblijf houden uiteraard zoveel mogelijk hun eigen ritme aan. Ieder kind krijgt zo veel mogelijk de ruimte om zich op zijn of haar eigen manier en tempo te ontwikkelen.