Kinderdagverblijf

Ons kinderdagverblijf is een heerlijke plek voor kinderen, van 6 weken tot 4 jaar oud. Kinderen krijgen professionele, liefdevolle zorg en aandacht en leren hoe zij samen kunnen spelen,  rekening met elkaar moeten houden en ontdekken .

Buitenschoolse opvang

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de leeftijd van het kind. Het gaat hier om opvang vóór en na schooltijd, opvang op studiedagen en opvang in de schoolvakanties.

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid van ‘t Speeltreintje is uniek en omarmt de meest waardevolle inzichten en principes van de beste pedagogen. We staan stil bij de verschillende ontwikkelingsfases die ieder kind doorloopt.

Waarom kinderdagverblijf ‘t Speeltreintje?

Kinderdagverblijf ‘t Speeltreintje is een kleinschalig kinderdagverblijf. Door deze kleinschaligheid bouwen de kinderen onderling een goede band op met elkaar en met de leidsters. De leidsters kunnen hierdoor eveneens optimaal de ontwikkeling van de kinderen in de gaten te houden.

Uw zoon of dochter krijgt bij ons de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen in een veilige, vertrouwde en liefdevolle omgeving. In een huiselijke sfeer stimuleren we de natuurlijke nieuwsgierigheid en geven uw kind individuele aandacht.

Hierbij wordt geprobeerd de kinderen te stimuleren om zelfstandig te handelen, waarbij we helpen bij het ontwikkelen van;

–              De sociale ontwikkeling

–              Persoonlijke ontwikkeling

–              Overbrengen van waarden en normen

–              Emotionele veiligheid

Plezier maken, vriendjes en vriendinnetjes krijgen, gestimuleerd worden en steeds groter groeien op een vertrouwde, veilige en leuke plek. Iedereen is anders. Vanuit die gedachte bieden wij uw kind wat hij of zij nodig heeft. Uw kind krijgt alle ruimte, aandacht en uitdaging om zich te ontwikkelen tot wie hij of zij is.

Kinderdagverblijf en BSO ‘t Speeltreintje besteedt veel aandacht aan het werken met steeds wisselende thema’s en activiteiten voor de kinderen, passend bij hun leeftijd. Er worden tot de verbeelding sprekende thema’s behandeld, waarbij alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Ook nodigen we wel eens een deskundige uit of gaan op bezoek.
Voorbeelden van activiteiten

  • (Voor)lezen
  • Zingen
  • Buiten spelen
  • Muziekactiviteiten
  • Knutselen
  • Rollenspel
  • Sportactiviteiten
  • Verven en tekenen
  • Zaaien en oogsten in de moestuin