Peutergroep (VE)

Meer informatie?

Wij nodigen u graag uit voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding.

Peutergroep (VVE)

Voorschoolse Educatie (VE) op de peutergroep Uk & Puk

De peutergroep met voorschoolse educatie bieden een extra steuntje in de rug aan peuters met een mogelijke taal- of ontwikkelingsachterstand.

Bij de voorschool komen peuters van 2 tot 4 jaar spelen en leren. Waarbij extra aandacht is voor de ontwikkeling. Zo kunnen de kinderen een goede start

maken op de basisschool.

We werken met speciale, goedgekeurde leermethodes Uk & Puk. Er wordt in deze methode aandacht gegeven aan de verschillende ontwikkelingsgebieden:

taalvaardigheid, rekenvaardigheid, motorische en emotionele vaardigheden.

Heb je geen recht op kinderopvangtoeslag, dan kan je kind toch naar de peuteropvang. De gemeente stelt hiervoor subsidie beschikbaar.

Zelf betaal je een lage of geen ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is gebaseerd op de hoogte van de uitkering en/of het inkomen van de ene ouder die werkt.

In het algemeen geldt: hoe lager je inkomen, hoe minder je hoeft te betalen.