GGD

Meer informatie?

Wij nodigen u graag uit voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding.

GGD

De rijksoverheid
De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op o.a. het gebied van pedagogische kwaliteit, veiligheid, gezondheid, groepsgrootte en accommodatie. De GGD voert in opdracht van de gemeente jaarlijks inspecties uit om te checken of een locatie voldoet aan de wet- en regelgeving. Deze inspecties zorgen voor kwaliteitswaarborging en transparantie in onze branche. Daar zijn wij erg blij mee!

Professionele organisatie
Het is van groot belang dat kinderen in een veilige, vertrouwde en plezierige omgeving worden opgevangen. Het individuele belang van kinderen moet bij goede opvang altijd centraal staan. ‘t Speeltreintje is een professionele organisatie en voldoet conform de Wet Kinderopvang aan alle wettelijke kwaliteitseisen en regelgeving.

Bekijk hieronder de laatste inspectierapporten van ‘t Speeltreintje. Heeft u vragen? Bel dan naar 0655884744 of stuur een email naar info@speeltreintje.nl Wij staan u graag te woord!

Inspectierapport KDV

Inspectierapport BSO