Hygiene en veiligheid

Meer informatie?

Wij nodigen u graag uit voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding.

Hygiëne en veiligheid

Een veilige en gezonde omgeving is belangrijk voor elk kind!

Elke leefomgeving staat bol van potentieel gevaar voor een kind op ontdekkingsreis. Door het creëren van een zo veilig mogelijke omgeving en het maken van duidelijke afspraken biedt ‘t Speeltreintje voor klein en groot een veilige basis om te spelen, slapen, leren, eten en ontdekken. Ook de plekken waar (oudere) kinderen zonder toezicht mogen spelen, voldoen volledig aan de wettelijke eisen.

Beveiligingsmaatregelen
Het speelterrein is omgeven door een hekwerk waardoor kinderen niet zomaar de straat op kunnen lopen. Binnen zijn de deuren voorzien van hoge deurkrukken, vingerbeveiliging en traphekjes. De bedjes voldoen aan de veiligheidsnormen. Er zijn kleine wc’s en lage wasbakken voor de kinderen.

Speelgoed en speeltoestellen
Ook het speelgoed en speeltoestellen voldoen aan strenge eisen. De speeltoestellen worden geregeld geïnspecteerd. De groepsleidsters zien er elk moment van de dag op toe dat het spel- en speelmateriaal geen gevaar met zich meebrengen. Uiteraard is het speelgoed kindvriendelijk.

Verantwoorde risico’s
Tegelijkertijd vinden we dat kinderen kleine en natuurlijk verantwoorde risico’s moeten kunnen lopen zodat ze leren omgaan met ‘gevaar’. We zien dit als essentieel voor hun ontwikkeling. Binnen de afgesproken grenzen moet elk kind de kans krijgen ervaring op te doen. Even nieuwsgierig als alert volgen de leidsters de ontwikkeling van elk kind op dit gebied.

Duidelijke afspraken
Handen wassen voor het eten en na een bezoekje aan het toilet. Hoesten doe je achter je eigen handen. Zomaar een paar goede gewoonten. ‘t Speeltreintje zweert bij duidelijke afspraken over hygiëne. We doen er alles aan om besmetting van elkaar tot een minimum te beperken.

Arbo-regels
Ook de werkomstandigheden van de pedagogisch medewerkers hebben onze aandacht. Zo werken we volgens Arbo-regels met ergonomische tafels, waaraan kinderen op een bank in een kinderzitje of los zitten. Deze tafels hebben een goede werkhoogte voor de pedagogisch medewerkers. De verschoontafels zijn in hoogte verstelbaar.

Voorbereid op incidenten
Bij alle medewerkers zijn de brandinstructies bekend. Ook hebben diverse medewerkers het diploma bedrijfshulpverlener (BHV). Zij volgen jaarlijks een bijscholingscursus. Gedurende het jaar worden ontruimingsoefeningen gehouden, zodat kinderen en pedagogisch medewerkers weten hoe ze moeten handelen in geval van een calamiteit. Jaarlijks volgen alle pedagogisch medewerkers de bijscholing voor de kinder-EHBO.

Veiligheids- en gezondheidsverslag
Elk jaar maakt ‘t Speeltreintje een veiligheids- en gezondheidsverslag. Hiermee geeft ‘t Speeltreintje inzicht in wat er is gebeurd in de afgelopen periode en wat er nog moet gebeuren. Deze verslagen zijn op elke locatie aanwezig en te bekijken door ouders.